אנדרטת דנגור

נירים הישנה- מדרום מערב לקיבוץ סופה. אתר ההנצחה לחללי נירים שנפלו בקרב הבלימה של הצבא המצרי בקרבות תש”ח.

באתר דגם המתאר את הישוב שעמד בגבורה בקרב שהתחולל במאי 1948.

הקיבוץ עלה במסגרת עליית 11 הנקודות לנגב (אוקטובר 1946) ועד לכאן, לנירים הרחוקה הגיעו מהקו מניר עם בשנת 1947. זו היא תחנתו האחרונה של הקו. קיבוץ נירים העתיק לאחר המלחמה את משכנו מעט צפונה לאזור גוש מעון.

מפה