חיפוש מתקדם
בחר/י נושא

סוג אטרקציה

סוג לינה

סוג הסעדה

מאגר שקמה

מאגר שקמה נוצר עם הקמתו של סכר נחל שקמה העוצר את מי השיטפונות של הנחל לפני הגיעם לים.
הסכר הוקם על ידי קיבוצי הסביבה בשנות ה- 50 ושימש להשקיית שטחים חקלאיים.

לאחר עשור הועבר המאגר לטיפול חברת מקורות למטרות החדרה למי תהום ולהעשרת אקוויפר החוף.
מי המאגר נשאבים ומועברים לאגני חלחול והחדרה מצפון למאגר.

bnei_shimonshikmashaar_hanegevmerhavimeshkolsdot.negevhof ashkelon