גלריות וקניות, תפריט עליון | הבשור ופסטיבל דרום אדום