כל פעילויות דרום אדום, אטרקציות | הבשור ופסטיבל דרום אדום