שווקים וירידים, סופש שני | הבשור ופסטיבל דרום אדום

שווקים וירידים