חורבת זעק

אתר ארכיאולוגי היסטורי של כפר יהודי עתיק מימי מרד בר-כוכבא. באתר יש גת עתיקה, מערת בית בד, מחילות מסתור מימי המרד, מקווה רחצה

נווט באמצעות:   

חורבת זעק אשר ממנה תצפית נאה אל בקעת יבל ואל המורדות הדרומיים של הר חברון. בחורבה נחצבה מחילת מסתור, המקשרת בין אולמות תת-קרקעיים. מערכת המחילות נחצבה כנראה בתקופת מרד בר כוכבא ושימשה את המורדים.

המערה חשוכה לחלוטין וחלק ניכר מן הסיור מתבצע בזחילה.

בסמוך לחורבה, במגורי השומר, ניתן להתארח לארוחה ולסיור במערה בה הוקם יקב ביתי קטן.

איך מגיעים? רושמים ב  WAZE - חוות זעק

חורבת זעק