בית שביתת הנשק

בית שביתת הנשק - מבנה ממנו יצאו נציגי וועדת שביתת הנשק לשיחות עם נציגי המצרים בראשית שנות החמישים, בפיקוח משקיפי האו"ם, כחלק מההסכם שנחתם ברודוס בשנת 1949.

נווט באמצעות:   

בית שביתת הנשק -במקום זה נפגשו משלחות שביתת הנשק של צה"ל ושל הצבא המצרי לאחר מלחמת ששת הימים .

 השיחות שהתנהלו באזור נועדו לחקור הפרות הסכמים וליישב סכסוכים, התנהלו בקילומטר ה 95 בכביש מפלסים- עזה מקום המעבר בין ישראל לרצועת עזה. לכאן גם הוחזרו שבויי האנייה "בת גלים" שנעצרה בתעלת סואץ בשנת 1954 וחללי פעולות צה"ל ו"מערכת סיני" בשנת 1956.

 

איך מגיעים? רושמים ב  WAZE -מפלסים

בית שביתת הנשק