ביתרונות רוחמה

ביתרונות רוחמה: שמורה המשתרעת על רכס כורכר. הכיסוי העליון של פני השטח הוא לס.

נווט באמצעות:   

ביתרונות רוחמה: שמורה המשתרעת על רכס כורכר. הכיסוי העליון של פני השטח הוא לס. בעקבות תהליך חשיפת פני השטח לגורמי בלייה נשטף חלק מהלס וכך נוצרו ערוצים רבים ומרהיבים , חלקם התחתרו עד עומק של 10 מטר . האזור כולו מבותר באלפי ערוצים ובאביב נצבע בשלל גוונים של פריחה מדהימה.

ביתרונות רוחמה