Table of Contents Table of Contents
 16 / 16 Previous Page
Information
Show Menu
16 / 16 Previous Page
Page Background

050-7869698

'הסטודיו של ליאורה'

עיצוב

Design

'Liorastudio'

ארה"ב וקנדה

J.N.F

דרך השדות בתרומת

צרפת

J.N.F

יער נאחביר בתרומת

צרפת

J.N.F

בארי: חניון נגיש בתרומת

קנדה

J.N.F

מאגר ניר עם בתרומת

ארה"ב וקנדה

J.N.F

ניר עוז: מבנה היסטורי בתרומת

איטליה, ארה"ב, אנגליה, דרוא"פ, שוויץ, אוסטרליה, בלגיה

J.N.F

מאגרי מים בנחל הבשור בתרומת

משרד החקלאות ופתוח הכפר

נפגוש את משפחת טיפ טיפה שבאו לטיול שורשים בעקבות הטיפות הראשונות שהגיעו לנגב

ונפגשו עם הכלנית לראשונה. בין הדמויות נפגוש את מר טיפה וגברת טיפטיפונת וילדם הקטן

שייקחו אתכם אחורה בזמן, אל הנחת צינור המים הראשון לנגב ואל מפעל ההתיישבות שהחל

בעקבותיו בנגב. הפעילות תועבר בשילוב משחק והפעלה בטבע. בשישי: ביער שוקדה. בשבת:

בחניון איבים, נחא'ביר בארי הישנה והגשר התלוי על דרך הבשור.

דמויות וסיפורים בין הפרחים

לאורך כל סופי השבוע יחכו למבקרים דמויות חביבות של טיפות מים

הדמויות יפעלו בכל מזג

ד'

20-

כל שעה עגולה, כ

10:00-15:00

כל שישבת

ללא תשלום

במקום שלטי הכוונה לפעילויות

אוויר

מיצבי שירה על אם הדרך

דרך מתקני המים

כל השבוע

הפרויקט מפגיש בין דמויות מפתח מהתרבות הארץ ישראלי

לבין אוצרות הטבע והנוף. שירים בנושא המים שנחרטו

בזכרון הקולקטיבי של כולנו והפכו לחלק בלתי נפרד

70

מהתרבות הישראלית. מחווה לשנת המים לנגב, בסימן

שנה להנחת קו המים הראשון בנגב, שהווה את עורק החיים

וראשית ההתיישבות בדרום. בשיתוף סטודנטיות ביה"ס

לאומנות בספיר.